Volvo traktor u driftu

Nekoliko izmena na ovom traktoru, pre svega Volvo turbo motor, napravili su od njega dift mašinu.