Teror na drumu uz policijsku pratnju

Tako se u ovoj zemljim kreće kolona sa policijskom pratnjom.