Subaru "Forester", gonič ovaca

U novoj reklami za svoj model "Forester" Subaru je pokazao da se njihov SUV može koristiti i za gonjenje ovaca.