Skejter saznao za pravila saobraćaja na teži način

Skejteri često ne mare za saobraćajna pravila. Misle da su to propisi nemetnuti kako bi ograničavali njihovu slobodu. Istina je da se radi o egoističnim ljudima koji žive u velikoj zabludi misleći da su na putu jedino oni važnji, da je automobil u kojem se vozi neka porodica manje važan od njih. Ovaj ruski skejter je jasno prekršio saobraćajna pravila i za to je odmah, bolno kažnjen.