Simulator sudara pri 10 na sat

Ovaj simulator sudara pri brzini čak i manjoj od 10 na sat ima za cilj da natera putnike u automobilu da ne zaborave da se vežu.