Nikada ne sedajte za volan umorni...

... jer tada ovo može vama da se dogodi!