Mazda na zidu smrti

Odogovor na pitanje da li moderni automobili mogu da prkose gravitaciji.