Mašina koja pomera bankine kao od šale

Velike betonske bankine na auto-putu služe da nas štite ali kada ih treba pomeriti tu nastaje problem. Mada ne i za Japance koji imaju ovu mašinu koja ih pomera kao od šale.