Kradu dok pitaju za smernice

Nove metode kradljivaca, zaustave nekog na ulici kako bi ga pitali za smernice a sve vreme rade na tome da ga opljačkaju.