Izletanje Darko Simović

Izletanje sa staze Darko Simović, Beranovac 2008.