Fensi parkiranje

Parkiranje pod ručnom između dva automobila.