Devojka koja prkosi zakonima fizike

Kada ste na biciklu i na vas direktno naleti automobil zakon fizike nalaže da morate pasti zajedno sa biciklom. E pa ova devojka je nekako uspela da ostane na nogama dok je njeno biciklo odletelo.