Darko Simović, Beranovac 2008

Auto trke Beranovac kod Kraljeva, vožnja iz automobila Darka Simovića. Sminak izletanja sa staze i udesa.