BMW novi sistem glasovnog upravljan

Novi sistem koji sada ima mogućnost da prilikom izgovaranja cele adrese i naziva grada prepozna u rečenici šta je grad, šta je ulica, a šta kućni broj,