Saveti - Najnovije Vesti

Meko, osećajno, ali brzo!

Da, dobro ste pročitali, upravo tako bi trebalo da vozite. Pokušaću da vam objasnim u sledećem tekstu šta podrazumevam pod...

17

Feb 2009

Bezbednost u saobraćaju - Sveto trojstvo

Samo tri parametra, kao sveto trojstvo, su vam bitna za svaku kvalitetnu vožnju. U nepoštovanju ta tri parametra vam se nalaze i odgovori na mnoga pitanja tipa: zašto se nešto u saobraćaju dogodilo na ovaj a ne na onaj...

02

Feb 2009