ZAMKE LIZINGA

ZAMKE LIZINGA

ZAMKE LIZINGA

Mnogobrojne olakšice u prvoj godini privlače i one koji ne mogu sebi da priušte kola na lizing . Zbog loše procene u susednoj Hrvatskoj nekoliko hiljada ljudi ostalo je bez svojih automobila, pa se i kod nas sve češće postavlja pitanje šta može da zadesi kupce automobila na lizing . Šta ako lizing kuća bankrotira .AKO JE UČEŠĆE IZNAD 25 ODSTO Siguran lizing
Najmanje učešće za kupovinu automobila na lizing trebalo bi da bude oko 25 odsto. Ukoliko kupac nema sredstva da plati porez, i kasko osiguranje, čak i neko manje učešće, on je, u većini slučajeva, rizičan kupac. Treba imati u vidu da se automobili otplaćuju na dug vremenski period i da je u interesu kupca da rata bude što niža. Većim učešćem obezbeđena je i lizing kuća jer ako kupac odustane od kupovine automobila, neće imati gubitke posle prodaje oduzetog automobila. Tada se korisniku lizinga odobravaju i niže kamatne stope.

USKORO OPERATIVNI LIZING Novi auto svake tri godine. Trenutno je lizing privlačan kupcima koji ne ispunjavaju bankarske uslove, pa se kod nas automobili kupuju takozvanim finansijskim lizingom gde kupac posle dogovorenog perioda otplate postaje vlasnik vozila. Očekuje se da će u narednih godinu dana biti usvojeni poreski zakonski parametri za nesmetano funkcionisanje operativnog lizinga, koji se uveliko primenjuje na evropskom tržištu. Ovim načinom finansiranja kupac je u mogućnosti da, na primer, automobil vozi tri godine posle ga menja za novi, pri čemu samo nastavlja da plaća mesečne rate. Nekoliko godina nakon uvođenja ove prakse možemo očekivati i zdravije tržište polovnjaka, koje bi se raširilo u saradnji sa dilerima i uvoznicima.