Velika nagradna igra SOS taxi-a

Velika nagradna igra SOS taxi-a

Velika nagradna igra SOS taxi-a

Završena je velika nagradna igra SOS taxi-a. Javno izvlačenje dobitnika bilo je 03.aprila na televiziji IN. Spisak svih dobitnika mozete pogledati na nasem sajtu.DOBITNICI GLAVNIH NAGRADA:
- Prva nagrada 40.000 dinara. Ðinić Nadica ul. Cvetka Koljovića 47, Kragujevac.
- Druga nagrada 20.000 dinara. Igor Milanović ul. Save Kovačević 11/II, Kragujevac.
- Treća nagrada 10000 dinara. Radisavljević Dušica ul. Braće Petković 3/IV-a, Kragujevac.
- Četvrata nagrada 5000 dinara. Popović Kaduna ul. Braće Poljaković 28, Kragujevac.

DOBITNICI NAGRADA U IZNOSU OD 3000 DINARA:
- Josijević Ljiljana ul. Voje Radića, 5/III-15
- Vukolić Marko i Stefan ul. D.M. Bene, 146
- Milutinović Aleksandra ul. Gundulićeva 12
- Aleksić Marija ul. Ivangradska 1
- Danijela Sagić ul. Riječka 10

DOBITNICI NAGRADA U IZNOSU OD 2000 DINARA:
- Biljana Radulović ul. 19. oktobra 75.
- Pavlović Mirjana ul. Radnička 8 Raška.
- Ðinović Milenija ul. Cvetka Koljkovića 47.
- Milovanović Zlatko ul. V.Rolovića 26/III.
- Igor Milanović ul. Save kovačević 11/II.

DOBINICI NAGRADA U IZNOSU OD 1000 DINARA:
- Dobrijević Jasmina ul. Koče Racina 17/32.
- Radić Neda ul. Starine Novaka 10.
- Pajević Miroslava ul. Ljerke Vargović 32.
- Vukolić Zorica ul. D.M. Bene 146.
- Anđelić Daliborka ul. Save Kovačevića 9/II-23.

DOBITNICI NAGRADA U IZNOSU OD 500 DINARA:
- Milosavljević Milica ul. Nate Radulović 19.
- Janušević Marija ul. Josifa Kilave 41.
- Milanović Igor ul. Save Kovačević 11/II.
- Saša Radovanović ul. Mišarska 11.
- Stević Igor Josifa ul. Slavenskog 12.
- Milosavljević Olivera ul. V. Rolovića 21/30.
- Todorović Magdalena ul. M.Živanovića 5/16.
- Svetozar Rašić ul. Erdečica 33.
- Veličković Vesna ul. V.Ročovića 21/7.
- Jovan Nikolovski ul. Grada Karare 2/8.