Uz strane kredite do novih puteva

Uz strane kredite do novih puteva

Uz strane kredite do novih puteva

Putna mreža u našoj zemlji možda nije među boljim u Evropi ali se za tekuću godinu planira odnova postojeće putne mreže.

Putevi prvog i drugog redu u ukupnoj dužini od 150 kilometara biće obnovljeni do kraja tekuće godine. To je duplo veća distanca puteva u odnosu na prošlu godinu. Posao vredan 60 miliona evra obaviće domaće putarske kompanije.

Međutim, u planu je i dalja obnova deonica u znatno većem obimu i to od novca koji je obezbeđen putem kredita Svetske banke, Banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Konkretno radi se o kreditu koji iznosi 400 miliona evra.

Izvođači radova za određene deonicu su već odabrani dok se za neke još uvek čeka na izvođače da se prijave. Jedna od takvih denoca je Srpska kuća - Levosoje koja se nalazi na južnom delu Koridora 10.