Utovar na balkanski način

Utovar na balkanski način

Utovar na balkanski način

Strane kolege su zaprepašćene i oduševljene u isto vreme snimkom na kojem dvojica radnika, očito sa ovdašnjih prostora, vrše utovar novog automobila u kamion koji za to nije namenjen koristeće princip "snađi se".

Par momaka iz Hrvatske naišli su na mali problem kada su pokušali da viljuškarom utovare u kamion novi Peugeot "1007". Problem leži u tome što kamion kojim raspolažu nije namenjen za transport vozila pa nema prilaznu rampu već hidraulično postolje.

Trebalo im je punih 15 minuta da svoj plan sprovedu u delo ali su uz dosta strpljenja i preciznosti uspeli da utovare automobil bez oštećenja. Kako, pogledajte u video-snimku.