Top preticanja - Luis Hamilton

Top preticanja - Luis Hamilton

Top preticanja - Luis Hamilton

Britanski pilot je trku u Mađarskoj počeo sa začelja a na kraju je došao do mesta broj tri. Usput je sjajnim manevrom, u krivini broj četiri, sa spoljne strane obišao Vernjea.