Top preticanja - Danijel Rikiardo

Top preticanja - Danijel Rikiardo

Top preticanja - Danijel Rikiardo

Velika nagrada Mađarske donela je pobedu Rikardu, a na putu do trijumfa u krivini broj tri obišao je Luisa Hamiltona.