Još jeftiniji model

Još jeftiniji model

Još jeftiniji model

Da bi i inače povoljni ’logan’ približili kupcima skromnijih materijalnih mogućnosti, u Dačiji su formirali još jedan, dosad najjeftiniji paket opreme za ovaj automobil. Novi paket opreme nema ime pa se najskromnije opremljeni model jednostavno zove ’logan 1.4’.Jeftiniji je za 450 evra nego onaj sa dosad najjeftinijim nivoom opreme ’abijans’. To je postignuto izbacivanjem nekih estetskih (kompletna unutrašnjost je obložena grubom crnom plastikom), tehničkih (ne postoji priprema za radio) a nažalost i sigurnosnih (ne postoji ni jedan vazdušni jastuk) delova opreme. Cena ovakvog ’logana’ je 6750 evra sa pdv-om.