Zeleni karton

Zeleni karton

Zeleni karton

Ako motornim vozilom domaće registracije putujete u određene zemlje, obaveza je da posedujete zeleni karton. Šta je vam je potrebno za izdavanje zelenog kartona?

Zeleni karton se vezuje uz polisu obaveznog osiguranja i na njoj se mora nalaziti broj polise uz koju važi, a osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu obaveznog osiguranja, izdaje i zeleni karton.

Važenje zelenog kartona

Zeleni karton važi od trenutka izdavanja pa do isteka polise obaveznog osiguranja.

Dokumenta potrebna za dobijanje zelenog kartona

Za dobijanje zelenog kartona potrebna su sledeća dokumenta:

- polisa obaveznog osiguranja (daje se na uvid)
- saobraćajna dozvola

Cena zelenog kartona

Cena zelenog kartona iznosi od 2900 do 3000 dinara, u zavisnosti od osiguravajuće kuće.

Zemlje za koje NIJE potreban zeleni karton

Zemlje za koje nije potreban zeleni karton su:

Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Velika Britanija (uključivši Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključivši Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

Za putovanje u Crnu Goru NIJE POTREBAN zeleni karton.

Zemlje za koje je potreban zeleni karton

Zemlje za koje je potreban zeleni karton su:

Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko.

Ukoliko putujete u inostranstvo, obavezno proverite da li vam je potrebna i međunarodna vozačka dozvola.