Zeleni karton 2 000 dinara

Zeleni karton 2 000 dinara

Zeleni karton 2 000 dinara

Ukoliko planirate put u neku od zemalja koje su geografski bliske nama proverite da li je za ulazak automobilom u tu zemlju potrebno posedovati zeleni karton.

Zeleni karton će za ovu godinu stajati 2 000 dinara. Ovaj dokument je potreban prilikom ulaska automobilom u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Tursku.

Razlog za to je činjenica da navedene zemlje nisu članice Podsistema registarske oznake. Pomenuta cena može varirati u zavisnosti od osiguravajuće kompanije pa obratite pažnju pri vađenju ovog dokumenta.