Uz potpis specijaliste do dozvole

Uz potpis specijaliste do dozvole

Uz potpis specijaliste do dozvole

Da bi se došlo do vozačke dozvole potrebno je osim polaganja pismenog testa teorije i praktičnog dela (vožnje) dobiti i lekarsko uverenje da ste zdravi i sposobni da upravljate motornim vozilom. Ukoliko imate neku od bolesti zbog koje vam je zabranjeno upravljanje automobilom vaš izlaz može biti lekar specijalista.

U Pravilniku o bližim zdravstvenim uslovima koje vozači moraju ispunjavati kako bi dobili medicinsko uverenje potrebno za dobijanje vozačke dozvole pod Članom 4 stoji da osobe koje imaju teška oboljenja jetre, želuca ili bubrega ne mogu dobiti lekarsko uverenje.

Pacijenti koji spadaju u navedenu grupu smatraju se visokim rizikom za izdavanje dozvole i kasnije upravljanje automobilom jer kod njih može doći do komatoznog stanja, što bi bilo jako opasno ukoliko bi se dogodilo u toku vožnje.

Međutim, ovo pravilo nije apsolutno, postoje izuzeci. Svi koji smatraju da su uprkos svojoj bolesti sposobni za bezbedno upravljanje motornim vozilom moraju od lekara specijaliste dobiti pismeno odobrenje za dobijanje lekarskog uverenja.