Tumačenje nemačkih tablica

Tumačenje nemačkih tablica

Tumačenje nemačkih tablica

Naša zemlja je pre nekoliko godina promenila izgled registracionih tablica. Dok je kod nas i sada strancima veoma lako da protumače oznake sa nekim stranima tablicama to nije slučaj. Evo kako se tumače nemačke tablice.

Kao i kod nas i u Nemačkoj na registracionim tablicama se koristi kombinacija broja i slova. Jedno slovo označava veliki grad, dva slova manji grad dok naseljena mesta koja bi se kod nas klasifikovala kao opština dobijaju tri slova.

To znači da što više slova vidite na tablici to znači da je automobil registrovan u manjem mestu. Ali ima i izuzetaka od ovog pravila kao što je slučaj sa Hamburgom koji ima oznaku HH na tablicama a radi se o drugom najvećem gradu u Nemačkoj.

Za sve oni koji su se preselili u Nemačku ili planiraju preseljenje evo kako mogu dobiti nemačku vozačku dozvolu. Oni koji sa stranim tablicama ulaze u Srbiju takođe imaju određena ograničenja kao i oni koji voze na "Col" tablicama.