Tri kaznena poena

Tri kaznena poena

Tri kaznena poena

Tri kaznena poena oduzimaće se za prekršaje poput neprilagođene brzine i nepoštovanje prvenstva na raskrsnici.

 
Spisak saobraćajnih prekršaja za koje se dobijaju 3 poena

  Ako nije izazvana nezgoda
(ili ugrožena bezbednost)
Ako je izazvana nezgoda
(ili ugrožena bezbednost)
Opis prekršaja Kazneni poeni Novčana / zatvorska kazna Zabrana upravljanja Kazneni poeni Novčana / zatvorska kazna Zabrana upravljanja
Prevoz većeg broja lica nego što je upisano u saobraćajnoj dozvoli ili na mestima koja za to nisu predviđena 3 6.000-20.000 din - 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se pri uključivanju na autoput, na kojem nema trake za ubrzavanje, ne propuste vozila na koja nailaze 3 6.000-20.000 din - 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Vozač koji ne prilagodi brzinu tako da može da zaustavi ispred pešačkog prelaza ili ne vodi računa o pešacima kada se uključuje na bočni put 3 6.000-20.000 din - 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Nepoštovanje prava prvenstva na raskrsnici 3 6.000-20.000 din - 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se u vozilu nalazi radar-detektor 3 6.000-20.000 din - 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Ako se neka površina na sredini kolovoza, koja nije namenjena za saobraćaj vozila, obiđe sa leve strane

3

6.000-20.000 din

najmanje 30 dana 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana najmanje 3 meseca
Prekoračenje brzine van naselja za 41 do 60km/h 3 6.000-20.000 din najmanje 30 dana 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana najmanje 3 meseca
Kretanje unazad na autoputu i motoputu 3 6.000-20.000 din najmanje 30 dana 4 10.000-40.000 din ili zatvor do 45 dana najmanje 3 meseca
Korišćenje vozačke dozvole koja je prijavljena kao nestala 3 15.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana najmanje 30 dana - - -
Vožnja autoputem vozila kojem to nije dozvoljeno 3 15.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana najmanje 30 dana 6 30.000-50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 3 meseca