Slobodno u Makedoniju sa našom dozvolom

Slobodno u Makedoniju sa našom dozvolom

Slobodno u Makedoniju sa našom dozvolom

Do nedavno je bilo dosta problema za ljude koji stalno putuju, ili koji rade u zemljama u okruženju, po pitanju važenja vozačkih dozvola. Sada je stvar regulisana na pravi način, bar kada su južni susedi u pitanju.

Srbija i Makedonija su još ranije potpisale sporazum o međunarodnom priznavanju vozačkih dozvola, ali se čekalo da taj sporazum ratifikuje Narodna skupština. Sada kada se i sa time završilo naše dozvole konačno važe u Makedoniji, kao i njihove kod nas.

Naši državljani koji rade u Makedoniji, a pritom imaju i odobren boravak u ovoj zemlji, sada imaju mogućnost da našu vozačku dozvolu zamene za makedonsku bez polaganja vozačkog ispita.

Za sve turiste koji putuju u Makedoniju, ili prolaze kroz nju, više neće biti potrebne međunarodne vozačke dozvole. Trenutno se radi i na postizanju istog sporazuma i sa ostalim zemljama Evrope u kojima veliki broj naših državljana putuje i radi.