Rok važenja starih dozvola

Rok važenja starih dozvola

Rok važenja starih dozvola

Sve vozače koji imaju stare "roze" vozačke dozvole čeka prelazak na nove, biometrijske vozačke dozvole. Ali do kada važe stare dozvole?

Prvobitna odluka o zameni starih dozvola za nove biometrijske nalagala je da do 10. juna 2014. sve dozvole budu zamenjene. Međutim, izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) taj rok je produžen do 10. juna 2017.

To znači da svi oni koji imaju stare dozvole mogu ih koristiti još dve godine. Ukoliko želite da ih zamenite za nove pre ovog roka potrebno je da na odgovarajući šalter policijske uprave koja vam je dozvolu izdala priložite:

1. staru vozačku dozvolu
2. uverenje o obavljenom lekarskom pregledu
3. važeću ličnu kartu (na uvid)
4. dokaz o plaćenim taksama i naknadama

Sve dodatne informacije i obraske za uplatu taksi i naknada možete naći OVDE.