Redovno održavanje automobila na TNG

Redovno održavanje automobila na TNG

Redovno održavanje automobila na TNG

Tečni naftni gas (TNG) je sve više prisutan u automobilima u našoj zemlji. Na neispravnost uređaja za TNG najviše utiče loš kvalitet gasa, ali to je nešto na šta ne možemo da utičemo. Međutim, redovno održavanje i servis je nešto što je samo u rukama vozača.

Ukoliko se odlučite da u svoj automobil ugradite uređaj za TNG obavezno se postarajte da taj automobil bude ispravan, a tu se pre svega misli da dobro funkcionisanje elektronike, rashladnog sistema i sistema za napajanje goriva.

Kako ne biste imali problema sa uređajem za TNG potrebno je njegovo redovno održavanje. Redovna provera se obavlja na godinu dana kada se menjaju filteri gasne i tečne faze TNG uređaja.

Pod redovnim (godišnjim) servisom podrazumeva se čišćenje auto-gas instalacije, provera elektronike TNG uređaja i motora na uređaju za dijagnostikovanje, provera spojeva rashladne tečnosti ka reduktoru (njihova zamena ukoliko je to potrebno) i zamena šelni. Ukupna vrednost ovog servisa je oko 4 000 dinara.

Pored redovnog postoji i (veliki) servis nakon pređenih 120 000 kilometara. Na ovom servisu menja se unutrašnji deo kućišta reduktora, njegove membrane, opruge, gumeni spojevi rashladne tečnosti, provera gasnih injektora. Ukupna cena velikog servisa je oko 10 000 dinara.