Provera kočione tečnosti

Provera kočione tečnosti

Provera kočione tečnosti

Ako ste mislili da su diskovi i pločice jedine stvari o kojima treba voditi računa kada je ispravnost kočnica u pitanju grdno se varate. Jedna od najbitnijih stvari za pravilno funkcionisanje kočionog sistema jeste ispravna kočiona tečnost, koja može predstavljati veliku opasnost u vožnji ako se ne proverava redovno.

Kočiona tečnost je nešto na šta veoma retko obraćamo pažnju a njena ispravnost je od izuzetnog značaja za pravilan rad sistema kočenja. Pored provere nivoa ove tečnosti jako je važno proveriti i da li je njena tačka ključanja na odgovarajućem nivou.

Ova tečnost ima tačku ključanja na čak 2 000 stepeni, ali se ona može dosta sniziti ukoliko absorbuje vlagu što je veoma čest slučaj. Opasnost od upijene vlage je pojačana kada se vozi na većim nadmorskim visinama jer je tada i atmosferski pritisak niži pa se snižava i takča ključanja vode.

Prilikom kočenja kočnice se greju a samim time greje se i kočiona tečnost. Ukoliko se ugreje u tolikoj meri da dostigne tačku ključanja stvoriće se mehurići koji znatno utiču na smanjenje kočione sile. Ovakav problem je najočiglednije primetiti kada je vozač primoran da sve jače stiska pedalu kočnice a ona sve slabije reaguje.

Jako je bitno da bilo kakve popravke na kočionom sistemu prepustite profesionalcima, što znači obavezan odlaza u servis. Vaše je da na vreme prepoznate da vam kočnice ne funkcionišu baš najbolje. Evo nekih od najčešćih znakova loših kočnica.

Čuje se struganje kada pritisnete pedalu kočnice - velika je šansa da su kočione obloge prilično potrošene, pa zato imate kontakt metal o metal.

Kada kočite auto vuče u stranu - verovatno imate vazduh u kočionim crevima ili postoji mehanička greška u sistemu kočenja.

Kada kočite volan vam podrhtava - najverovatnije su u pitanju krivi kočioni diskovi

Jedan točak se greje brže od drugih - kočione pločice su istrošene, najverovatnije usled jakog kočenja.

Kada kočite pedala kočnice podrhtava - dotrajalo crevo hidraulike