Pet kaznenih poena

Pet kaznenih poena

Pet kaznenih poena

Pet kaznena poena oduzimaće se za prekršaje nastale kao posledica nemarnosti ili odsustva saobraćajne kulture.

 
Spisak saobraćajnih prekršaja za koje se dobijaju 5 poena

  Ako nije izazvana nezgoda
(ili ugrožena bezbednost)
Ako je izazvana nezgoda
(ili ugrožena bezbednost)
Opis prekršaja Kazneni poeni Novčana / zatvorska kazna Zabrana upravljanja Kazneni poeni Novčana / zatvorska kazna Zabrana upravljanja
Vožnja sa vozačkom dozvolom koja je istekla više od 6 meseci 5 15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca - - -
Vožnja turističkog voza sa dozvolom kojoj je istekla važnost pre više od 6 meseci 5 15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca - - -
Vožnja tramvaja sa dozvolom koja je istekla više od 6 meseci 5 15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca - - -
Uključenje u saobraćaj bez dozvole policijskog službenika ( prilikom kontrole) 5 15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana - 8 30.000- 50.000 din ili zatvor do 60 dana -
Ako maloletni vozač sa probnom vozačkom dozvolom vozi bez nadzora iskusnog vozača 5 15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana najmanje 30 dana 8 30.000- 50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 3 meseca
Ako učesnik nezgode napusti lice mesta pre uviđaja

5

15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana

najmanje 30 dana 8 30.000- 50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 5 meseci
Ako sa leve strane pretiče tramvaj koji se kreće sredinom kolovoza 5 15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana najmanje 30 dana 8 30.000- 50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 5 meseci
Ako se sa leve strane pretiče vozilo koje očigledno skreće ulevo 5 15.000-30.000 inara ili zatvor do 30 dana najmanje 30 dana 8 30.000- 50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 5 meseci