Nema dokumenata dok se ne plati kazna

Nema dokumenata dok se ne plati kazna

Nema dokumenata dok se ne plati kazna

Do sada je većina onih koji moraju da plate saobraćajnu kaznu pokušavala da nekako to izbegne i odliži sve dok kazna ne zastari. Sada postoji način da se sa time izbori i da svi plate kazne koje zarade.

Ukoliko dobijete saobraćajnu kaznu koja vam je izrečena pravosudnom presudom nećete moći da registrujete svoj automobil niti da produžite važenje svoje vozačke dozvole sve dok tu kaznu i ne platite.

Sada više nema "zastarivanja" kazni i zabrana produženja važenja dokumenata će biti na snazi sve dok se kazna ne plati.

Prema novom Zakonu o prekršajima sve kazne se unose u registar kazni koji sadrži podatke vezane za lice koje je načinilo prekršaj, odnosno koje mora da plati izrečenu kaznu.