Kontrola pritiska u pneumaticima obavezna

Kontrola pritiska u pneumaticima obavezna

Kontrola pritiska u pneumaticima obavezna

Nedavno je donešena zakonska regulativa koja se tiče proizvodnje novih automobila a po kojoj svi novi automobili moraju imati ugrađen sistem elektronske kontrole stabilnosti. Sada je donet zakon koji se tiče obaveznog ugrađivanje još jednog sistema.

ESP, odnosno sistem elektronske kontrole stabilnosti, od nedavno je obavezan za sve nove automobile koji se proizvode na teritoriji Evrope. Taj potez je napravljen u cilju povećanja bezbednosti na putevima. Slično tome doneta je odredba za proizvođače koja se tiče obaveznog posedovanja sistema za kontrolu pritiska u pneumaticima.

Svi automobili koji budu proizvedene na teritoriji Evrope moraće da imaju ugrađen ovaj sistem. Automobili koji se već nalaze u prodaji ne podpadaju pod ovu odredbu. Postoje dve vrste sistema za kontrolu pritiska u pneumaticima.

Direktni - u svakom točku se nalazi senzor pritiska koji šalje podatke u glavni kompjuter automobila.

Indirektni - prati obrtaje svakog točka, a u tome mu pomaže ABS senzor, i na osnovu razlike u broju obrtaja utvrđuje da li je u nekoj gumi smanjen pritisak.