Kako do vozačke dozvole u Austriji

Kako do vozačke dozvole u Austriji

Kako do vozačke dozvole u Austriji

Kako se sve veći broj naših građana seli u zemlje Evropske unije sa promenom prebivališta dolazi i obaveza promene dokumenata. To uključuje i vozačku dozvolu, jer naše uglavnom ne važe van granica Balkana.

Ovoga puta navešćemo primer dobijanja vozačke dozvole u Austriji, za one koji već poseduju vozačku dozvolu u Srbiji. Austrija ne priznaje vozačke dozvole koje su izdate u zemljama koje nisu članice Evropske unije svi naši građani koji žele da voze u ovoj zemlji moraju ponovo da polažu vozači ispit.

Obaveza se odnosi samo na polaganje praktičnog dela ispita (vožnje). Ukupni troškovi dobijanja dozvole iznose 60 evra plus taksa za polaganje ispita koja se plaća auto-školi.

Od dokumenata vam je potrebno:

- popunjen obrazac zahteva za dobijanje vozačke dozvole
- izvod iz matične knjige rođenih i overen prevod tog izvoda
- pasoš
- stara vozačka dozvola i prevod iste
- fotografija (35x45mm)
- stručno mišljenje austrijskog lekara, ili overen prevod mišljenja našeg lekara

Ceo proces dobijanja dozvole može se obaviti na više lokacija, a to su: ispostava Savezne policijske direkcije, lokalna upravna vlast u mestu boravka, gradska uprava i Saobraćajna kancelarija u Beču.