Greška u saobraćajnoj, ko je plaća

Greška u saobraćajnoj, ko je plaća

Greška u saobraćajnoj, ko je plaća

Ukoliko neki od podataka u vašoj saobraćajnoj dozvole ne odgovara pravom stanju stvari moraćete da izvadite novi dokument. Ali ko plaća za tu grešku?

Mnogi vozači se žale da pri registraciji i očitavanju broja motora otkriju da se očitani broj ne slaže sa brojem koji je upisan u saobraćajnoj dozvoli. Kako se broj motra ne može očitati bez specijalnog čitača jer je broj motora čipovan, pitanje ostaje ko je napravio grešku i ko je plaća, jer vlasnik nikako broj nije mogao da vidi i proveri.

Grešku je mogao načiniti ili policijski službenik, i u tom slučaju izdavanje nove saobraćajne dozvole ide na teret MUP-a. Međutim MUP ne pokriva troškove ukoliko je greška načinjena prilikom tehničkog pregleda, pri upisivanju podataka u registracioni list.