Četri kaznena poena

Četri kaznena poena

Četri kaznena poena

Četri kaznena poena oduzimaće se prekršaje nastale usled neodgovornog i netolerantnog ponašanja prema ostalim učesnicima u saobraćaju, a pre svega prema pešacima.

 
Spisak saobraćajnih prekršaja za koje se dobijaju 4 poena


  Ako nije izazvana nezgoda (ili ugrožena bezbednost) Ako je izazvana nezgoda (ili ugrožena bezbednost)
Opis prekršaja Kazneni poeni Novčana / zatvorska kazna Zabrana upravljanja Kazneni poeni Novčana / zatvorska kazna Zabrana upravljanja
Za vozača koji ne propusti šinsko vozilo na železničkoj pruzi, a ne vozi decu mlađu od 12 godina, niti upravlja vozilom javnog prevoza 4 6.000-20.000 din - 5 10.000- 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Vožnja po magli bez uključenih kratkih i svetla za maglu(ako postoje) 4 6.000-20.000 din - 5 10.000- 40.000 din ili zatvor do 45 dana -
Prekoračenje brzine u naselju za 21 do 50 km/h 4 6.000-20.000 din najmanje 30 dana 5 10.000- 40.000 din ili zatvor do 45 dana najmanje 3 meseca
Za vozača koji ubrzava dok ga drugo vozilo pretiče 4 6.000-20.000 din najmanje 30 dana 5 10.000- 40.000 din ili zatvor do 45 dana -najmanje 3 meseca
Prekoračenje brzine od 21 do 50 km/h autobusom sa priključnim vozilom za prevoz lica, gradckim autobusom ili autobusom sa mestima za stajanje 4 6.000-20.000 din najmanje 30 dana 5 10.000- 40.000 din ili zatvor do 45 dana najmanje 3 meseca
Ako se pri skretanju na bočni put bez pešačkog prelaza ne propuste deca, nemoćna lica, slepe osobe ili invalidi 4

6.000-20.000 din

najmanje 2 meseca 5 10.000- 40.000 din ili zatvor do 45 dana najmanje 4 meseca
Prekoračenje brzine u Zoni škole i Zoni 30 za 31 do 50 km/h 4 6.000-20.000 din najmanje 2 meseca 5 30.000- 50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 4 meseca
Upravljanje vučnim vozilom bez odgovarajuće kategorije, ako se vozilo vuče užetom ili krutom vezom 4 5.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana - 7 30.000- 50.000 din ili zatvor do 60 dana -
Započinjanje vožnje pre nego što su putnici mlađi od 12 godina bezbedno ušli ili izašli iz vozila  4 15.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana najmanje 30 dana 7 - najmanje 3 meseca
Presecanje kolone pešaka na kolovozu 4 15.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana najmanje 2 meseca 7 30.000-50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 4 meseca
Ako se vozač ne zaustavi da bi propustio decu ili nemoćna lica 4 5.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana najmanje 2 meseca 7 30.000-50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 4 meseca
Prekoračenje brzine u zoni usporenog saobraćaja za 31 do 50 km/h 4 5.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca 7 30.000-50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 5 meseci
Upravljanje vozilom opterećenim preko nosivosti ili tako da premašuje dozvoljene dimenzije 4 5.000-30.000 din ili zatvor do 30 dana najmanje 3 meseca 7 30.000-50.000 din ili zatvor do 60 dana najmanje 5 meseci