Auto krediti u dinarima

Auto krediti u dinarima

Auto krediti u dinarima

Pregled ponuda dinarskih kredita za kupovinu automobila.

Banka: Hypo Alpe-Adria

Iznos kredita: od 220 000 do 3 500 000 dinara

Period otplate: od 12 do 84 meseca

Kamatna stopa: 17.76%

Za sve detalje posetite

http://www.hypo-alpe-adria.rs/sr/content/auto-krediti

 

Banka: AIK

Iznos kredita: od 500 000 dinara

Period otplate: od 24 do 84 meseca

Kamatna stopa: 25.34%

Za sve detalje posetite

http://www.aikbanka.rs/sr/delatnosti/stanovnistvo/krediti/auto-krediti-za-nova-i-polovna-vozila/autokrediti-za-nova-vozila-dugorocni-dinarski

 

Banka: Intesa

Iznos kredita: od 500 000 dinara

Period otplate: od 18 do 60 meseci

Kamatna stopa: 25%

Za sve detalje posetite

http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=1060

 

Banka: ERSTE

Iznos kredita: 100 000 – 2 500 000 dinara

Period otplate: od 12 do 84 meseca

Kamatna stopa: 29.95%

Za sve detalje posetite http://www.erstebank.rs/rs/Stanovnistvo/Krediti/Auto

 

Banka: Unicredit

Iznos kredita: 250 000 – 3 000 000 dinara

Period otplate: od 12 do 84 meseca

Kamatna stopa: 16.21%

Za sve detalje posetite

http://www.unicreditbank.rs/?jez=&p=7967

 

Banka: Komercijalna

Iznos kredita: Do visine kreditne sposobnosti

Period otplate: do 84 meseca

Kamatna stopa: 19.39%

Za sve detalje posetite

http://www.kombank.com/srp/tekst.asp?id=55

 

Banka: Societe Generale

Iznos kredita: od 50 000 do 1 000 000 dinara

Period otplate: do 84 meseca

Kamatna stopa: 17.79%

Za sve detalje posetite

http://www.societegenerale.rs/index.php?id=dinarski_auto_krediti

 

Banka: Raiffeisen

Iznos kredita: od 80 000 do 800 000 dinara

Period otplate: od 12 do 84 meseca

Kamatna stopa: 21.72%

Za sve detalje posetite

https://www.raiffeisenbank.rs/code/navigate.aspx?Id=484

 

Banka: Alpha Bank

Iznos kredite: od 350 000 do 2 000 000 dinara

Period otplate: od 12 do 84 meseca

Kamatna stopa: 17.43%

Za sve detalje posetite

http://www.alphabankserbia.com/fizicka_lica/krediti/alpha_auto_krediti.qropgo.html

 

Banka: Čačanska

Iznos kredita: zavisi odkreditne sposobnosti

Period otplate: do 84 meseca

Kamatna stopa: 23.12%

Za sve detalje posetite

http://www.cacanskabanka.co.rs/sr/stranice/Poslovi-sa-stanovnistvom/Krediti/Auto-kredit/Dinarski-auto-krediti-bez-valutne-klauzule-132.html

 

Banka: NLB

Iznos kredita: od 50 000 dinara

Period otplate: od 13 do 72 meseca

Kamatna stopa: 18.91%

Za sve detalje posetite

http://www.nlb.rs/s_kred_mv-kup.php