Najpovoljniji auto krediti

Najpovoljniji auto krediti

Najpovoljniji auto krediti

Ukoliko želite da kupite nov ili polovan auto a nemate dovoljno novca za to auto kredit može biti pravo rešenje za vas. Naravno, glavno pitanje je da li uzeti kredit u dinarima ili u stranoj valuti. Za vas smo uporedili ove dve vrste kredita ali smo takođe i naveli na šta je još jako važno obratiti pažnju prilikom podizanja kredita.

Evo nekih osnovnih informacija kada su u pitanju auto krediti u dinarima.

Iznos kredita koji banke nude se uglavnom kreće od 80 000rsd do 1 000 000rsd. Možete naći i banke koje su spremne da vam odobre i kredite preko milion dinara ali budite sigurni da su ostali uslovi kreditiranja, kao što su rok otplate, kamatna stopa, učešće, troškovi obrade kredita i tome slično znatno nepovoljniji u odnosu na kredite u pomenutom novčanom opsegu.

Period otplate kredita se u gotovo svim bankama kreće od godinu dana do sedam godina, odnosno 84 meseca.

Kamatna stopa koju vam banka obračunava se razlikuje od banke do banke, ali se većina kreće u rasponu od 20 do 25%.

Kada je učešće u pitanju određene banke od vas neće zahtevati bilo kakvo učešće, dok kod nekih banaka ono iznosi i do 20% od visine kredita.

Bitno je pomenuti i da banke za svoju uslugu odobravanja i obračunavanja kredita uzimaju proviziju koja se kreće od 1 do 3% od iznosa kredita.

Određene banke vam neće odobriti kredit čija mesečna rata otplate premašuje 50% vaših primanja na mesečnom nivou.

Pogledajte ponude dinarskih kredita za kupovinu autombila kod vodećih banaka u Srbiji.

 

Što se tiče auto kredita u evrima situacija je gotovo ista, uz neke male razlike.

Iznos koji vam u evrima može biti odobren za kupovinu svog automobila se u većini banaka kreće u rasponu od 1 000 evra do 50 000 evra. Kao i u slučaju dinarskih i kod kredita u evrima možete naći banke koje daju kredite preko 50 000 evra, ali su tada, takođe, uslovi kreditiranja daleko nepovoljniji.

Period otplate ovih kredita je isti kao kod dinarskih, od godinu do sedam godina.

Kamatne stope koje se obračunavaju su nešto niže u odnosu na dinarske kredite. Iako svaka banka ima svoju kamatnu stopu za kredite u evrima, u većini banaka se ona kreće oko 15%.

Što se učešća tiče gotovo sve banke zahtevaju učešće klijenta od 30%.

Kod kredita u evrima retke su banke koje svoje usluge odobravanja i obračunavanja kredita naplaćuju provizijom manjom od 3%.

Što se tiče mesečnog opterećenja vaših primanja ratom kredita taj procenat banke određuju individuealno za svakog klijenta.

Pogledajte ponude kredita indeksiranih u evrima za kupovinu autombila kod vodećih banaka u Srbiji.

 

Pored ovih osnovnih informacija o auto kreditima, jako je važno znati još neke stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom uzimanja kredita.

Prilikom podnošenja zahteva za kredit neophodno je dostaviti profakturu Auto kuće sa kojom banka kod koje uzimate kredit ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.

Neke banke će od vas zahtevati da kod njih imate otvoren račun i da vaša primanja idu preko njihove banke, dok kod drugih to nije obaveza.

Ukoliko kupujete nov auto uslovi uzimanja kredita su znatno povoljniji u odnosu na uslove za kupovinu polovnog automobila.

Kao svojevrsni vid obezbeđenja kredita, bilo dinarskog ili onog u evrima, banke će od vas zahtevati da priložite administrativnu zabranu, menicu i kasko osiguranje, kao i osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora prenese na banku

Neke banke imaju sklopljen ugovor o saradnji sa određenim osiguravajućim kućama, pa ukoliko se odlučite da osigurate auto kod njih možete od vaše banke dobiti razne olakšice po pitanju kreditiranja.

Od vas će se još tražiti da pored navedene dokumentacije priložite kopiju lične karte, istu na uvid, i promet po tekućem računu u poslednja 3 meseca za dinarski kredit a u poslednjih 6 meseci za kredit uzet u evrima

Uslovi koje klijent mora da ispuni da bi mogao da dobije auto kredit nisu isti za sve banke, ali gotov svaka zahteva: da je klijent zaposlen (na određeno ili neodređeno), da mu je minimalna mesečna zarada iznad traženog limita, da ima minimum 6 meseci ukupnog radnog staža, da je minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu, klijent ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredi, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita.

Ono što možda unosi najviše zabune kod pregledanja uslova uzimanja kredita u nekoj banci jeste razlika između nominalne i efektivne kamatne stope.

Nominalna kamatna stopa predstavlja cenu otplate kredita. Na osnovu nje se vrši obračun mesečnih rata kredita i ona se obračunava na preostali dug kredita. Efektivna kamatna stopa je način prikazivanja kamatne stope u cilju lakšeg poređenja bankarskih uslova za odobravanje kredita. U obračun efektivne kamatne stope pored nominalne kamatne stope ulazi i iznos naknada i provizija koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita.