Ugovor o kupoprodaji automobila


Ugovor o kupoprodaji automobila

kupovina automobilaKupovina automobila nije naivna stvar i zato treba obavezno prilikom kupovine napraviti ugovor o kupoprodaji automobila odnosno kupoprodajni ugovor . Prema novim propisima, važeći je samo ugovor koji je uredno popunjen od strane obe stranke, potpisan i overen od strane nadležnih organa.

Prilikom popunjavanja ugovora važno je obratiti pažnju da li je prodavac vlasnik vozila ili osoba koja ima overeno ovlašćenje da vozilo može prodati i preneti na kupca.

Podaci o vlasniku vozila moraju biti identični sa podacima iz lične karte i saobraćajne dozvole, u slučaju da vozilo prodaje lice koje je ovlašćeno da može prodati i preneti vozilo onda sam ugovor mora sadržati i podatke te osobe koja po osnovu ovlašćenja prodaje vozilo u ime vlasnika.
 
Sledeći korak je overa ugovora i tom prilikom kupac i prodavac dokazuju svoj identitet važećim ličnim kartama i nakon provere pristupa se potpisivanju ugovora i samoj overi.

Cena overe ugovora razlikuje se u zavisnosti od opštine odnosno suda i košta od 240 din do 640 din. Praksa je pokazala da je overa uvek jeftinija u opštini.

Kupoprodajni ugovor je dokaz da je vozilo kupljeno ali sledeći važan korak je da vozilo prenesete na sebe.

Pročitajte više o prenosu vlasništva automobila.

Preuzmite primer KUPOPRODAJNIUGOVOR.doc