Cene putarina u Hrvatskoj

    Putarine

Broj puta Automobili Automobili sa prikolicom Dodatne informacije
A1 (E65) 187.00 309.00 Zagreb - Split - Dubrovnik
A2 (E59) 42.00 69.00 Zagreb - Macelj (Zaprešić)
A3 + A5 (E70) 93.00 139.00 Zagreb - Lipovac
A4 (E71) 36.00 60.00 Zagreb - Goričan
A6 (E65) 60.00 99.00 Zagreb - Riejka
A7 5.00 8.00 Rupa - Rijeka

    Mostovi/Tuneli

Most/Tunel Automobili Automobili sa prikolicom Dodatne informacije
A8 Učka tunel 28.00 46.00 Kanfanar - Mantuiji
A9 most Mirna 14.00 23.00 Kaštel - Pula
Most na Krku 30.00 40.00  -

Napomena:  Prikazane cene su u kunama.