Prenos vlasnistva automobila

Preduslov za prenos vlasništva je plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kod nadležne Poreske Uprave gde je vozilo registrovano (registarsko područje prodavca). Iznos poreza je 2.5% od procenjene vrednosti vozila iz važećeg kataloga AMSS-a ili od navedene vrednosti u ugovoru, ali samo u slučaju da je ona veća od procenjene iz kataloga. Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu koga se vrši plaćanje poreza i nakon dostavljanja dokaza o uplati ugovor se overava.

Bez dokaza da je porez na prenos apsolutnih prava plaćen nije moguće izvršiti promenu vlasnika motornog vozila, a treba obratiti pažnju da je zakonski rok za plaćanje poreza 15 dana od potpisivanja ugovora.

Ako se registarsko područje novog vlasnika razlikuje od registarskog prodručja prodavca, neophodno je da vlasnik odjavi vozilo, kako bi kupcu bilo omogućeno da izvrši promenu vlasništva u svojoj Policijskoj Upravi.

Prilikom odjave neophodno je dostaviti sledeća dokumenta:

- Popunjen registracioni list
- Saobraćajnu dozvolu
- Fotokopiju overenog kupoprodajnog ugovora sa dokazom o plaćenom porezu
- Dokaz o uplati R.A.T. u iznosu od 650,00 na ime odjave motornog vozila
- Registarske tablice
- Ličnu kartu vlasnika ili ovlašćenog lica

Sledeći korak je promena vlasnika motornog vozila u nadležnoj Policijskoj Upravi i za to Vam je potrebna sledeća dokumentacija:
    
- Registracioni list
- Kupoprodajni ugovor
- Poništena saobraćajna dozvola kao dokaz o preklu vozila

Dokaz o uplati:
1.    Republičke administrativne takse u iznosu od 1400din
2.    Nalepnica 400din
3.    Nove tablice 2000din (za drugo registarsko područje)
4.    Nova saobraćajna dozvola 1200din (za drugo registarsko područje)
5.    Lična karta novog vlasnika vozila

Stara praksa da se prenos vlasništva vrši prilikom isteka registracije sve više odlazi u zaborav. Neprijatne situacije sa kaznama za parkiranje, saobraćajnim prekršajima na osnovu snimka kamera, kao i dodatni troškovi puta ili duplih troškova overe, ukoliko vozilo kupujete u drugom gradu, povećale su interes obe strane da se prenos izvrši prilikom same kupovine.

Dodatni troškovi koji se tom prilikom javljaju su Republička administrativna taksa – 1400,00 dinara i nova saobraćajna dozvola 1200,00 dinara, a nalepnica od 400,00 dinara i nove tablice- 2000,00 samo ako se menja registarsko područje. Ujedno se za iznos od 1200,00 dinara (saobraćajna) i 2000,00 dinara (tablica), smanjuje iznos redovne registracije.