O Sajtu


Auto portal predstavlja internet  Auto Magazin čiji je sadržaj usko vezan samo za automobile. Jedinstvenom kombinacijom multimedijalnog sadržaja kako putem vesti tako putem video klipova i slika uspeli samo da naš sadržaj odskače kvalitetom informacija, brzinom i pouzdanošću.

Sa odličnim sadržajem i idealnom demografskom strukturom posetilaca, AutoPortal predstavlja lidera u svojoj oblasti informisanja na internetu.

Cilj nam je da posetiocima sa jedne strane pružimo što kvalitetnije i tačnije informacije  a potencijalnim firmama da brže nađu put do budućih klijenata. Naša rešenja su uvek jednostavna, efikasna i prilagođena korisniku kome su vreme i tačnost na prvom mestu.

Pored svega toga mi se ne zaustavljamo, planovi su nam veliki, ciljevi visoki, ali takođe smo i sigurni da ćemo ih dostići.