Nova saobraćajna dozvola

Saobraćajna dozvola i potvrda o privremenoj registraciji vozila

Obrazac saobraćajne dozvole je pravougaonog oblika, dimenzija 54 x 85,6 mm i izrađen je u tri izvedene boje, sa dominantnim sivim tonovima u skladu sa standardima ISO/IEC 7810, za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/IEC 10373, za testiranje fizičkih karakteristika.

Obrazac saobraćajne dozvole sadrži:

1) Prednja strana obrasca u središnjem delu sadrži tekst: "Republika Srbija" ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, međunarodnu oznaku "SRB", a ispod toga, naziv: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Ispod naziva dozvole nalaze se rubrike sa tekstom: "Registarski broj vozila", "Datum izdavanja", "Registarski broj dozvole", "Dokument izdaje", "Matični broj vlasnika", "Prezime (naziv) vlasnika", "Ime vlasnika", "Prezime (naziv) korisnika", "Ime korisnika" i "Matični broj korisnika", ispisanim u deset redova, na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

U gornjem desnom uglu je mali grb Republike Srbije na pravougaonoj podlozi.

U gornjem levom uglu nalazi se prostor za oznaku dokumenta, a ispod toga strelica koja ukazuje na smer ubacivanja saobraćajne dozvole u čitač dokumenta.

U donjem desnom uglu nalazi se prostor za serijski broj saobraćajne dozvole.

2) Na poleđini obrasca nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila", "Marka", "Tip i model", "Boja vozila", "Broj šasije", "Godina proizvodnje", "Radna zapremina", "Snaga motora", "Masa vozila", "Nosivost", "Broj sedišta", "Broj mesta stajanja", "Broj osovina (za priključna)", "Datum prve registracije" i "Napomena" (sa podrubrikama: "duplikat" i "ograničenje otuđenja do"), ispisanim u šesnaest redova, na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku.

Zaštitni elementi

Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa, OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, guilloche linije, iris štampa, UV štampa, UV niti, kinegram i MLI zona.

Registraciona nalepnica

Prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije, za vozilo se izdaje registraciona nalepnica.

Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom, sa unutrašnje strane, na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl, spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod uređaja za osvetljavanje, a na priključno vozilo, spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.

Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo.

Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom.

Registraciona nalepnica sadrži: u gornjem levom uglu, na plavom polju, oznaku Republike Srbije "SRB", u prvom redu nalazi se tekst: "Republika Srbija" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, a u drugom redu nalazi se tekst: "Ministarstvo unutrašnjih poslova" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj vozila, datum isteka važenja registracije, naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom, ćiriličnim pismom i kontrolni broj.

Oznaka registarskog područja na nalepnici ispisuje se i na ćiriličnom pismu ispod utisnutog crvenog štita.

Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, sa radijusom (polukrugom) sa jedne kraće stranice, dimenzije 40 x 50 mm i samolepljivim kontrolnim odsečkom i sadrži: u upisanom krugu dimenzije 40 mm, u središnom delu na plavom polju, oznaku Republike Srbije "SRB", iznad lučno ispisan skraćeni naziv Ministarstva unutrašnjih poslova "MUP", ćiriličkim pismom, a po obodu kruga (sa unutrašnje strane) su ispisani brojevi meseca (od 1 do 12) a u unutrašnjem polju godine (po dve zaredom). Ispod kruga upisan je naziv: "registraciona nalepnica" ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom i kontrolni broj.

Nestanak saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice

Vozač prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak.

Ako je saobraćajna dozvola, odnosno registraciona nalepnica nestala van područja na kome je vozilo registrovano, organ nadležan za registraciju vozila kome je prijavljen nestanak izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola, odnosno registraciona nalepnica a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde.

U potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice unose se sledeći podaci: registarska oznaka vozila, vrsta, marka i tip vozila, broj šasije i prezime i ime, odnosno naziv vlasnika vozila.

Organ nadležan za registraciju vozila koji je izdao potvrdu obavestiće o tome organ koji je izvršio registraciju vozila.

Zahtev za izdavanje nove, umesto nestale, saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice, vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila.

Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena, vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice, a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava.

Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole, u rubriku "Napomena-Duplikat" upisuje se datum izdavanja nove dozvole.

Privremena registracija vozila

Vlasniku vozila čije je vozilo privremeno registrovano izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila.

Obrazac potvrde o privremenoj registraciji vozila, na prednjoj strani, sadrži: Mali grb Republike Srbije ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, međunarodnu oznaku "SRB", a ispod toga, naziv: "POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA" ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom; privremeni registarski broj, datum izdavanja, rok važenja privremene registracije i mesto za potpis i pečat.

Na poleđini obrasca, nalaze se rubrike sa tekstom: "Vrsta vozila", "Marka", "Tip i model", "Boja vozila", "Broj šasije", "Godina proizvodnje", "Radna zapremina", "Snaga motora", "Masa vozila", "Nosivost", "Broj sedišta", "Broj mesta stajanja", "Broj osovina (za priključna)", "Prezime, ime, naziv vlasnika", "Prezime, ime, naziv korisnika" i "Prebivalište, sedište korisnika" ispisanim na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sive boje.

U potvrdu o privremenoj registraciji vozila podaci se unose pisaćom mašinom ili drugim tehničkim sredstvima za pisanje.