Geografski podaci Evrope

Evropa   
Površina: 10.498.000 km²
Broj stanovnika: 710.000.000
Broj država: 46 + 7 delova država

Regioni:
Zapadna Evropa
Srednja Evropa
Istočna Evropa
Severna Evropa                                                   
Južna Evropa  

Karta Evrope
 


Evropa

Države Evrope:
Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Crna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Madjarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Nemačka, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Srbija, Švajcarska, Švedska, Turska, Ukrajina, Vatikan i Velika Britanija.

Granice Evrope:
Evropa je jedan od sedam kontinenata. Granice Evrope određuju Atlantski okean na zapadu, Severni ledeni okean na severu, Sredozemno more na jugu i Kavkaz, Kumo-manička udolina i Crno more na jugoistoku. Smatra se da je planinski venac Ural zajedno sa rekom Ural, prirodna, istočna granica Evrope.

Površina i stanovništvo:
Evropa je na pretposlednjem mestu u pogledu površine, zauzimajući oko 10.390.000 km² ili 2 % površine Zemlje. Što se tiče broja stanovnika, ona je na trećem mestu (Azija i Afrika su veće) sa populacijom od oko 710.000.000 stanovnika ili oko 11 % svetskog stanovništva.

Klima:
Evropa uglavnom ima umerenu klimu i ravnomerno raspoređena četiri godišnja doba. Tri glavne klime su sredozemna na jugu, okeanska na zapadu i severu, i kontinentalna u središnjem i istočnom delu. Pored toga, zapadni i severni deo kontinenta greje Golfska struja.