Cene goriva u Srbiji

Poslednja promena: 6.2.2015. 

Gorivo

Oznaka

Cena u dinarima [RSD]

Euro Premium BMB 95 EP BMB 95 126,10
Euro Dizel EUD 126,20
Euro Premium BMB 95 Plus EP BMB 95 Plus 129,10
Euro Dizel Plus EUD Plus 129,30
Autogas
TNG
67,80
Lož ulje LUEL -
Biodizel BD 100 -
Premium BMB 95 * BMB 95 -
Dizel *
D2
-

*Cene mogu da variraju u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.